అద్భుతకరమైన స్తుతి ఆరాధన పాటలు Wonderful Worship Telugu Christian Songs With LyricsWonderful Worship Telugu Christian Songs | Latest Telugu Christian Songs With Lyrics
నజరేయుడా నా యేసయ్యా – Najareyuda Naa Yesayya Song with Lyrics
ఎందుకో నన్నింతగా నీవు – Enduko Nannintaga Neevu Song with Lyrics
ప్రియుడా నీ ప్రేమ పాదముల్ – Priyuda Nee Prema Padamul Song with Lyrics

source