ఉన్నతమందు ఆశీనుడా నీకే ఆరాధన | Bro Sandeep Dasari | Telugu Christian Songs 2020 #NewJesusSong

Learn the lyrics ఉన్నతమందు ఆశీనుడా నీకే ఆరాధన | Bro Sandeep Dasari | Telugu Christian Songs 2020 #NewJesusSong the inspirational song and most famous chords, lyrics, video and audio mp3 download of all time!

This is a good hymn that will make you feel closer to the lord Jesus. When you sing out ఉన్నతమందు ఆశీనుడా నీకే ఆరాధన | Bro Sandeep Dasari | Telugu Christian Songs 2020 #NewJesusSong lyrics, we will be filled with joy, strength, love, and power of God.

ఉన్నతమందు ఆశీనుడా నీకే ఆరాధన | Bro Sandeep Dasari | Telugu Christian Songs 2020 #NewJesusSong Chords, Lyrics, Video and Audio mp3 Downloadఉన్నతమందు ఆశీనుడా నీకే ఆరాధన | Bro Sandeep Dasari | Telugu Christian Songs 2020 #NewJesusSong
Song: ఉన్నతమందు ఆశీనుడా నీకే ఆరాధన
Lyrics, Composer, Singer: Bro Sundeep Dasari
Music: Bro Edward Raj
New Jerusalem Ministries Guntur
న్యూ జెరూసలేము మినిస్ట్రీస్
సత్తెనపల్లి రోడ్డు, పేరేచర్ల, గుంటూరు
832 836 2885
779 951 0012
Editing: 9491949755
Telugu Christian Songs 2020

© Copyright 2019, All Rights Reserved to Channel TCS-Telugu Christian Songs.

———————————————————————————————-
Youtube Channel Telugu Christian Songs
► Subscribe Channel – Telugu Christian Songs
https://bit.ly/2sZlmoR

►Contact For your Video Uploads: ohopavan@gmail.com

► Contact Us Facebook
https://www.facebook.com/TCSTeluguChristianSongs
#ఉన్నతమందుఆశీనుడానీకేఆరాధన #TeluguChristianSongs2020
New Latest Telugu Christian Songs, Telugu Jesus Songs
—————————————————————————————–

source