కుమ్మరి ఓ కుమ్మరి||అద్భుతమైన పాట ||telugu Christian songs|| BETHEL GOSPEL HALL ||MadhirapaduPraying for the country to heal and to change the country
for more videos videos plz
https://www.youtube.com/results?search_query=samuel+chinni
some some other blessfull and faithfull messges by Suvarna Raju garu

1.nee nirlakshyam ekkadaku daaritestundo telusaa

2.prakruthi marpuku karanam

source