దేవుని గూర్చి చెప్పిన దేవుడు | Telugu christian songs | తెలుగు క్రైస్తవ పాటలు | HD Album songs |God.66 tv – official youtube channel.

Click here for songs…
Devuni goorchi cheppina devudu. 9 songs.: https://www.youtube.com/playlist?list=PLlNMjVbpZ3yN2vDrUGit5kFC8fEqPZtoe

పాటల కొరకు ఇక్కడ క్లిక్ చేయండి…
దేవుని గూర్చి చెప్పిన దేవుడు. 9 పాటలు.: https://www.youtube.com/playlist?list=PLlNMjVbpZ3yO0fcjnIcKWhTep8EWbSVf9

—————–

Click here for more songs…
https://www.youtube.com/channel/UCb0Vr4Tpl9I-CYXcvYCC3kA

source