నినుపోలిన వారెవరు by All Gospel Singers and Pastors|| Lateat Telugu Christian Songs 2020

Learn the lyrics నినుపోలిన వారెవరు by All Gospel Singers and Pastors|| Lateat Telugu Christian Songs 2020 the inspirational song and most famous chords, lyrics, video and audio mp3 download of all time!

This is a good hymn that will make you feel closer to the lord Jesus. When you sing out నినుపోలిన వారెవరు by All Gospel Singers and Pastors|| Lateat Telugu Christian Songs 2020 lyrics, we will be filled with joy, strength, love, and power of God.

నినుపోలిన వారెవరు by All Gospel Singers and Pastors|| Lateat Telugu Christian Songs 2020 Chords, Lyrics, Video and Audio mp3 DownloadAll Pastors singing krugiyunna Nannu Chusi

SONG LYRICS:

Ninnupolinivar evaru melu cheyuu devudavu
Ninney ney nammithin naa devaaa

Ninne naa jeevthamunaku aadharamu jesikontini
neevuleni jeevitha mantha vyardhamuga povun Aiya

Elshaddai Neekay Aaradhana
Elohim Aaradhana
Adonai Aaradhana
Yeshuva Aaradhana

grungiunna nannu chuchi kenneeitini thudichithivaiya
kantipapa vale kaachi karunatho nadipithivayya

Maranaappu marga Mandhu nadichina vela endhu
vaidhyuniga ochi naaku maro jenma Nichithivayya

TELUGU LYRICS:
నినుపోలిన వారెవరు
మేలుచేయు దేవుడవు
నిన్నే నే నమ్మితిన్ నా దేవా

నిన్నే నా జీవితమునకు
ఆధారము చేసికొంటిని
నీవులేని జీవితమంత
వ్యర్దముగా పోవునయ్య

ఎల్షదాయ్! ఆరాధన
ఎలోహీం ! ఆరాధన
అదొనై! ఆరాధన
యేషువ! ఆరాధన

కృంగిఉన్న నన్ను చూచి
కన్నీటిని తుడిచితివయ్య
కంటిపాప వలె కాచి
కరుణతో నడిపితివయ్య
మరణపు మార్గమందు
నడచిన వేలయందు
వైద్యునిగా వచ్చి నాకు
మరో జన్మనిచ్చితివయ్య
ఎల్షదాయ్! నీకే ఆరాధన
ఎలోహీం ! ఆరాధన
అదొనై! ఆరాధన
యేషువ! యేషువ!

ఎల్షదాయ్! ఆరాధన
ఎలోహీం ! ఆరాధన
అదొనై! అదొనై!
అదొనై! ఆరాధన

TAGS:
telugu Jesus Songs,Latest Telugu,KY Ratnam songs ,Telugu Songs Lyrics,Telugu Christian Devotional Songs, Telugu Christian Wedding Songs,Telugu Christian Marriage Songs,Telugu Christian Melodious Songs,Hosanna Songs Tracks,Vijay Prasad Reddy Songs Tracks, Telugu Christian Goodfriday Songs,Good Friday Songs telugu, Telugu Christian Old Songs,Telugu christian Golden Hits,Andhra Christian Songs,calvary Songs,Sagar Anna Songs,Sagar Anna Tracks,BOUI Songs,Jayashali Songs,John Wesley Songs, Telugu Christian Songs,Zion Telugu Songs, Telugu Christian Folk Songs,Telugu Christian Worship Songs,Jayapaul Songs,bro anil Kumar songs, Telugu Christian Songs MP3 Download Free,
nenunu Naa inti varunu/ latest telugu christian song Prabhu sannidhi loo / heart touching telugu christian song 2016 / Vincent Joel // Philip Sharon // Sharon sisters / new telugu christian songs / telugu christian songs 2016 / latest telugu christian songs|Chirakala Sneham || JK Christopher|| 2017 / telugu christian songs 2016 new hits /telugu christian songs latest /2016 telugu christmas songs/ latest telugu christian songs 2016/ Latest Good Friday songs 2017 2018 2019 Latest Easter songs New Sharon sisters songs Jk Christopher Latest songs Telugu Christian songs New Latest New Telugu Christian Song telugu christian songs, telugu lyrics,telugu songs,feel good songs,lyrics,yesu patalu,jesus songs,christmas songs.jesus love,popular christian songs,popular telugu songs,famous christian songs,lyrics studio,jesus, Latest Christian Songs 2018, calvary temple

#christiansongs #jesuschrist #christianmusic #christian #tamilchristiansongs #jesus #christiansong #tamilchristiansong #music #gospelmusic #worship #tamilchristian #love #johnjebaraj #godisgood #gospel #god #christiansingers #tamiljesussongs #gospelsongs #jesuslovesyou #bible #worshippers #christianity #jesussongs #englishchristiansong #bibleverse #christianquotes #worshipmusic #bhfyp
#tamilchristianyouthnetwork #praisethelord #cover #christiansonglyrics #christiansongwriter #levisongs #christianstatus #berchmans #tamilsong #yehovayire #blessed #worshipsongs #christmassong #tamilgospel #christmassongs #rohanimusikgram #christianlyrics #song #kerala #christianrock #christianwhatsappstatus #johnjebarajsongs #christianyouth #christianartist #christiansongcover #rohanividgram #hillsongunited #malayali #holyspirit #englishsongs

source