నిన్ను చూడాలని యేసయ్యా / Ninnu Chudalani Yesayya / Latest Telugu Christian Songs / Ishwarya Nycil KKNycil KK
+91 9 441 653 899
నిన్ను చూడాలని యేసయ్యా
నిన్ను చేరాలని నాకు ఆశయ్యా
నీతో ఉండాలని కోరిక
నీలా ఉండాలని తలంపు
నా హృదయం లో ఉప్పొంగే నీ గానమే నీ ధ్యానమే

ప్రేమ జాలి దయా కనికరం
కలిగిన నీ ముఖము చూడాలని
నాలో ఆశ కలుగు చున్నది నా ఆశయ తీర్చుమయా

శాంతం ఓర్పు సమాధానము
కలిగిన నీ ముఖము చూడాలని
నాలో ఆశ కలుగు చున్నది నా ఆశ౦త నీవేనయ్యా

+91 9 133 75 13 11

Address;
Nycil KK ,
Candy Studio
2-6-10
Meraka Street
Christian pet.
Kovuur, West Godavari District,
534350
Andhra Pradesh

New telugu christian Songs 2019 / Telugu christian devotional songs 2019 / Telugu christian sun day school songs / Telugu christian new sun day school songs / Telugu christian sun day school action songs / Telugu christian new calvary temple songs / Telugu christian 2019 christmas songs / Telugu christian 2019 christian songs / Telugu christian kids worship songs / Telugu christian Raj Prakash paul songs / Nycil KK Latest Songs / Jonah Samuel Songs / John Wesly Messages Songs / Hosanna Songs / Bro Yesanna Songs / Fletcher / Samuel Mories Songs / S P Balu / S P Bala Subrahmanyam Christian Songs / KK Songs / Christmas Songs / Praise Songs / Mass Songs / Halleluya Songs / Rakshana Channel Songs / Kanthi Channel Songs / Divine Channel Songs / Subhavartha Channel Songs / Velugu T V Songs / Sandeep Songs / Hanok Songs / Revival Songs / Revival Meetings / John wesly Songs / Kartik Christian Songs / Mano Songs / Suneetha Songs / Angle Songs / Hema Chandra Songs / Geeta Madhuri Songs / Lutheran Church Songs / Andhra Kraistava Keertanalu / Jali Abraham Songs / J K Christopher Songs / Sharon Sisters Songs / Philip Songs / Jyothi Raju Songs / Nycil KK Malayalam Songs /നൈസിൽ കെ കെ ക്മലയാളം രിസ്ത്യൻ സോങ്‌സ് / Malayalam Christian Devotional / Nycil KK Malayalam Christian Devotional / Nycil KK Tamil Christian Devotional / Nycil KK Hindi Christian Devotional / Nycil KK Christian Devotional Folk Songs / Malayalam Christian Devotional Songs / Hindi Christian Devotional Songs / Tamil Christian Devotional Songs / 2019 Christian Songs / 2019 Malayalam Christian Devotional Songs / 2019 Christian Devotional Songs Tamil/ 2019 Christian Devotional Songs Malayalam / 2019 Christian Devotional Songs Telugu / Nycil KK Latest Telugu Christian Songs / Nycil KK Telugu Messages 2019 / Nycil KK New Songs 2019 /

source