నీకసాధ్యమైనది ఏముంది|LATEST TELUGU CHRISTIAN SONGS 2020|NEW TELUGU CHRISTIAN SONGS 2020|NEKASADYA|#JosephKonda#Pranavi#JesusSongs
Latest Telugu Christian Songs 2020
New Telugu Christian Songs 2020
Neekasadyamaianadhi emundi naa yesaiah
Album:Jesus Neeke Naa Aradhana vol.3
Lyrics-Tune:Joseph Konda.
Music:Linus Madiri.
Vocals:Pranavi

నీకసాధ్యమైనది ఏముంది నా యేసయ్య
సుసాధ్యము చేయు దేవుడవు నీవేనయ్య
యేసయ్య నీవే సమర్ధవంతుడవు
యేసయ్య నీవే శక్తిమంతుడవు

1

సారముగల్గిన భూమిపై నిలిపేదవేసయ్య
నూరంతలఫలితమును నాకు ఇచ్చేదవేసయ్య
2
చీకటిపయనములో నాకు వెలుగును ఇత్తువయ్య
చింతలన్నియు బాపి స్వేచ్ఛను ఇత్తువయ్య
3
పడిపోయిన వారిని లేపే తండ్రివినీవయ్య
పరలోకరాజ్యం చేర్చే తండ్రివి నీవయ్య

Latest Telugu Christian Songs 2020
New Telugu Christian Songs 2020

Telugu Christian /Jesus Telugu / Christian Video / Latest Christian/ Telugu Christmas / Christian Devotional Songs / Telugu Worship / Christian Audio / Latest Jesus / Old Telugu / All Telugu / Telugu Gospel / Uecf Telugu /Jesus Telugu / Telugu Christian Song

Tags :
telugu christian songs / christian telugu songs / new telugu christian songs / Christian Devotional Songs / telugu christian songs 2020 / 2020 telugu christian songs / latest new telugu christian song 2020 / 2020 new telugu christian songs 2020 / telugu christian songs 2016 / christian new telugu songs 2020 / famous telugu christian songs 2020-2021 / new latest telugu christian songs 2020 / christian telugu songs 2020 / latest telugu christian song 2020/ christian song 2020 / new telugu christian song neeve maa raajuvu / latest telugu christian song / heart touching telugu christian song 2020/ / chebrole / all latest telugu christian songs 2020 / telugu christian christmas songs 2020 / 2020 song /telugu jesus worship songs 2020 /telugu worship songs 2020 / christian songs new /new 2020 christian songs / new telugu christian albums 2020 / telugu christian deviotional songs 2020 /Gospel Music (Musical Genre) / AP Christian Hits / new telugu christian songs / telugu christian songs 2020 / latest telugu christian songs / Joseph Konda songs/Nuvvunte chalu naaku yesaiah/Oke okka devudu/new telugu christian songs 2020 download / latest telugu christian songs lyrics / Latest Telugu christian songs 2020 / telugu christian songs 2016 new hits /neethimanthudu neethimanthudu/telugu christian songs latest /2016 telugu christmas songs/ latest telugu christian songs 2016 / Telugu Christian Song Joseph konda songs/Konda Joseph Songs/Joy lips songs/konda joseph jesus songs/joseph konda jesus songs/nikasadyamainadi emundi/
jesus neeke naa aradhana songs/neekasadyamainadi emundi /neekasdyamainadi
telugu christian songs / christian telugu songs / new telugu christian songs / Ne vaipu chustu/Christian Devotional Songs /nithimanthudu nithimanthudu telugu christian songs 2016 / 2016 telugu christian songs /Oke okka devudu yesu devudu/adigina vaariki eche devudu/ latest new telugu christian song 2016 / 2016 new telugu christian songs 2016 / telugu christian songs 2016 / christian new telugu songs 2016 / famous telugu christian songs 2015-2016 / new latest telugu christian songs 2016 / latest telugu christian song 2016 / telugu christian song 2016 / new telugu christian song / parishudatma sannidi/latest telugu christian song / all latest telugu christian songs 2016 / telugu christian christmas songs 2016 / 2016 song /telugu jesus worship songs 2016 /telugu worship songs 2016 / christian songs new /new 2016 christian songs / new telugu christian albums 2016 / telugu christian deviotional songs 2016 /Yesaiah ni maata prathi chota/Gospel Music (Musical Genre) / AP Christian Hits / new telugu christian songs / telugu christian songs 2016 /Ne vaipu chustu/ latest telugu christian songs / new telugu christian songs 2016 download 15 latest telugu christian songs lyrics 6/ Naaku adharam nevinaiah/Joseph Konda songs/Latest Telugu christian songs 2016 || J K Christopher|| 2017 /Yesayya ni maata prathichota/ telugu christian songs 2016 new hits /telugu christian songs latest /2016 telugu christmas songs/ latest telugu christian songs 2016/new 2017
Latest Good Friday songs 2017 2018
Latest Easter songs 2017 2018
Latest Telugu Christian christmas songs 2018

source