మధురాతి మధురం | 2020 Telugu Christian Songs | Joshua Shaik, Swetha Mohan , KY Ratnam

Learn the lyrics మధురాతి మధురం | 2020 Telugu Christian Songs | Joshua Shaik, Swetha Mohan , KY Ratnam the inspirational song and most famous chords, lyrics, video and audio mp3 download of all time!

This is a good hymn that will make you feel closer to the lord Jesus. When you sing out మధురాతి మధురం | 2020 Telugu Christian Songs | Joshua Shaik, Swetha Mohan , KY Ratnam lyrics, we will be filled with joy, strength, love, and power of God.

మధురాతి మధురం | 2020 Telugu Christian Songs | Joshua Shaik, Swetha Mohan , KY Ratnam Chords, Lyrics, Video and Audio mp3 Download#బ్రదర్#జాషువాషేక్#గారిఆరాధనస్తుతిగీతం
Madhuraathi Madhuram BY Bro. Joshua Shaik, KY Ratnam, Swetha Mohan, David Varma
Latest Telugu Christian Songs 2019 Album: Nannenthaga Preminchithivo

Lyrics:
సాఖీ: మధురాతి మధురం యేసు నీ నామం… అతి శ్రేష్ఠము యేసు నీ నామం

lపll మధురాతి మధురం యేసు నీ నామం
నా అధరముల పలుకులలో నిత్యమూ నిలిచె నీ నామంll2ll
llమధురాతిll

llచll అన్ని నామముల కన్నా పై నామం నీ నామం
మహిమ గల నీ నామం అతి శ్రేష్ఠము, అతి మధురంll2ll
అద్భుతాలు చేయు నీ నామం అంధకారమును లయపరుచు నీ నామంll2ll
llమధురాతిll

llచll విన్నపాలకు చెవి యొగ్గును విలాపములను పోగొట్టును
మహిమ గల నీ నామం మహిమకు చేర్చు నీ నామంll2ll
మరణపు ముల్లును విరిచెను నీ నామం నిత్య జీవమునిచ్చు నీ నామంll2ll
llమధురాతిll

Album: Nannenthaga Preminchithivo
Lyricist & Producer: Joshua Shaik
Music: K.Y.Ratnam
Editing & Vfx : David Varma
Vocals: Swetha Mohan
Rhythms: Pavan Gogi
Mix & Mastered: Anil Vemula
© Copyright 2019, All Rights Passion For Christ

Madurati maduram, madhuraathi madhuram, kammani bahu kammani telugu christian song,
Joshua Shaik Songs, Telugu Christian Songs, Latest Telugu Christian Songs 2018, Latest Telugu Christian Songs 2017, Latest Telugu Christian devotional songs, Latest Telugu Christian worship devotional songs, Latest Telugu Christian messages 2018, Latest Telugu Christian messages 2017,Latest Telugu Christian testimonies, Latest Telugu Christian Marriage songs, Latest Telugu Chrisitan songs track, telugu christian songs 2018, telugu christian songs 2017, telugu christian messages, telugu chrisitan worship songs, telugu christian testimonies,telugu christmas songs, heart touching telugu songs, heart touching telugu christian songs with lyrics,Melodious telugu christian songs 2018, telugu christian movies, kavitha shaik songs, telugu christian gospel songs, telugu christian gospel songs lyrics, jesus songs telugu, kammani, swetha mohan songs, telugu christmas songs, latest christmas songs, christmas dance songs, nannenthaga, folk christmas songs,2019 latest new year jesus worship song, 2020 christmas folk song,2019 christmas dance song, friend christian melody songs 2020
latest christian songs telugu,jesus christian songs telugu,telugu worship songs telugu,2020 latest christian songs telugu,nissy john worship songs telugu,telugu christianaudio songs,telugu christian old songs, teluguchristian songs mp3,telugu jesus worship melodys,christian melodys telugu,2019christian melodys,teluguworship,jesus telugu skit songs,2019jesus skit songs telugu,telugu christian melody songs,trending christian songs,trending christian melody songs,telugu youth songs,jesus youth songs,christian ministry songs telugu,music songs telugu,top telugu christian songs,top jesus telugu songs,jesusvictory songs telugu,2020 all christian songs telugu,2020worship melody songs,2020church worship songs
#2020JoshuaShaikSongs #2020TeluguChristianSongs
#JesusTeluguChristianSong #LatestNewTeluguChristianSongs2020
New Latest Telugu Christian Songs, Telugu Jesus Songs
#JesusSongsTelugu #TeluguWorshipSongs #TeluguChristianSongsdownloadmp3
#SwethaMohan #RamyaBehara #SatyaYamini #Hemachandra #ChristianSongsTelugu

source