మనుష్యులను దయ్యాలు పట్టి పీడిస్తాయా ? | Dhayyaalu Vunnaya ?| Dhayyaalu Nijama ? |Dhayyaam Vundha ?

మనుష్యులను దయ్యాలు పట్టి పీడిస్తాయా ? | Dhayyaalu Vunnaya ?| Dhayyaalu Nijama ? |Dhayyaam Vundha ?మనుష్యులను దయ్యాలు పట్టి పీడిస్తాయా ?
——————————————————
ఈ విషయం ఆడియోల ద్వారా మీకు కావాలనుకుంటే గనుక ఈ లింక్స్ మీద క్లిక్ చేసి డౌన్లోడ్ చేసుకోండి.

Audio Formats :
Mp3 Format —
https://drive.google.com/file/d/1dVfpu5KUpma0h746KhJh7r9ka2EF8vju/view?usp=drivesdk

Amr Audio Format — ( Low Mb & Low Quality )
https://drive.google.com/file/d/1tvP4YCPtiNfN58DdYbnyAeU2FfFWHdEs/view?usp=drivesdk
——————————————————

#bouilivetv
#pdsundararao

Telugu bible messages,telugu bible videos,bible questions,telugu bible questions,christian questions,christian messages,telugu christians messages,telugu christian videos,bible messages,bible questions,telugu bible videos,bible questions and answers, bible questions and answers in telugu,bible videos,bible messages,jayashali questions and answers,bible doughts,biblical questions and answers,biblical videos,biblical messages,bible speeches,bible answers.

source