మాట్లాడు నా ప్రభువా ss brothers new songs.spiritual songs.telugu christian songs.


మాట్లాడు నా ప్రభువా ss brothers new songs.spiritual songs.telugu christian songs.

TELUGU CHRISTIAN SONGS.SS BROHERS SONGS.
MATLAADU NA PRABUVA SONG.

LYRIC & TUNE & SUNG : BRO.STALIN GARU.
రచన, స్వరకల్పన,గానం : బ్రదర్ స్టాలిన్ గారు.

CELL NO : 8501821130,9505580269.

source