యెహోవా నాకు వెలుగాయే | Yehōvā nāku velugāyē | సిస్టర్ సుజాత |Telugu Christian songsయెహోవా నాకు వెలుగాయే | Yehōvā nāku velugāyē | సిస్టర్ సుజాత |Telugu Christian songs

Krupa Vartha వీక్షిస్తున్న (follow) ప్రతి ఒక్కరికి ప్రభువైన యేసుక్రీస్తు నామములో వందనాలు

》》》》》【 మనవి 】《《《《《
మన ప్రభువైన ఏసుక్రీస్తు నామములో వందనములు .
విశ్వాసి ఆత్మీయ జీవిత ఎదుగుదల కొరకు పాటలు ఎంతగానో ఉపయోగకరం కావున అటువంటి మంచి ఉద్దేశంతో ఈ పాటలు మీ ముందుకు తీసుకు రావడం జరిగినది . ఏ విధం చేతనైన మీ పాటలు వల్ల సాక్ష్యముల వల్ల హక్కులకు భంగం కలిగించినట్లు మీకు అభ్యంతరం ఉన్నయెడల దయతో మాకు సమాచారం అందించగలరు . మీ కోరిక మేరకు ఆ వీడియోలు తొలగించబడును . అందరికీ కృతజ్ఞతలు .

》》》》》【 శుభవార్త 】《《《《《

వేలాది మంది Subscribers కలిగివున్న ఈ చానల్ నందు సువార్త పని నిమిత్తం మీరు Krupa Vartha ద్వారా సువార్త ప్రకటించడానికి ఈ ఛానలు పెట్టడము జరుగుతుంది అలాగే ప్రతి ఒక్కరూ విశ్వాసములో బలపడాలని

ఇందుకోసం మేము అనేక పాస్టర్స్ యొక్క విశ్వాసుల యొక్క సాక్ష్యములు పాటలు మీ ముందుకు తీసుకొస్తున్నాము .
సువార్త అనేకమందికి అందించాలనుకునే మీ కోసమే ఈ ఛానల్ . మమ్ములను సంప్రదించగలరు .

మీ సలహాలు సూచనలకు మెయిల్ చేయండి : ravivanarasi05@gmail.com

Contact Us: 9505298702
Email :ravivanarasi05@gmail.com
—————————————————————————————————-

source