యేసు ప్రభువా మా హితబోధ కుండ || Bible Mission Songs || Telugu Christian songswebsite: 👉 http://biblemission.faith/
Facebook:👉 https://facebook.com/biblemission.faith
download Android app from play store:👉https://play.google.com/store/apps/details?id=biblemission.faith
Download IOS App: 👉 https://itunes.apple.com/in/app/bible-mission/id1339134178?mt=8
WhatsApp no: 👉91006 21777
For prayer :👉 9949121777

మరనాత!
కాకాని స్వస్థిశాల (తోట)కు అర్పణలు అర్పించువారు ఈ క్రింది బ్యాంకు ఖాతా కు పంపగలరు.

KAKANI SWASTHI SALA
Punjab National Bank,
Guntur Branch.
A/C : NO:
0195001100000018
IFSC: PUNB0019500

source