సామెతలు   21 వ అధ్యయం తెలుగులో/ proverbs 21in Telugu/Telugu Bible audio by smiley/Daily devotion

సామెతలు 21 వ అధ్యయం తెలుగులో/ proverbs 21in Telugu/Telugu Bible audio by smiley/Daily devotionWelcome to Telugu Bible audio by smiley😄
Andariki vandanalu… 🙏
Vinande etharulaku share cheyyandee….. Aashirvadalu pondande….
Mee prayer request maku comments lo telupagalaru…. Memu kuda mee kosam prardinchali anukuntunnamu…..
Thank you for listening
May God bless you all☺😇

source