సామెతలు   31వ అధ్యయం తెలుగులో/PROVERBS 31  IN TELUGU/TELUGU BIBLE AUDIO BY SMILEY/DAILY DEVOTION

సామెతలు 31వ అధ్యయం తెలుగులో/PROVERBS 31 IN TELUGU/TELUGU BIBLE AUDIO BY SMILEY/DAILY DEVOTIONWelcome to Telugu Bible audio by smiley😄
Andariki vandanalu… 🙏
Vinande etharulaku share cheyyandee….. Aashirvadalu pondande….
Mee prayer request maku comments lo telupagalaru…. Memu kuda mee kosam prardinchali anukuntunnamu…..
Thank you for listening
May God bless you all☺😇
#proverbs

source