స్తుతియింతును నిన్నే దేవా/కీర్తింతును Sthuthi Yinthunu/Latest Telugu Christian Songs.2020 New song.నా గుండెలో నీవుండగా/Latest Christian Telugu song 2020/ Sthuthi yinthunu ninne deva.

Blessie Wesly Latset Song.. https://youtu.be/YlSayUd7OsI

wonderful love song

Album All songs PROMO
https://youtu.be/tmiQ292o4kM .

Dr. John Wesly introduction video

album:- Naa Hrudayamantha Neeve
నా హృదయమంతా నీవే

Dr.John Wesley garu.
Paul Emmanuel garu.
Blessie Wesly garu.

Presented :Raj wesly:9490260633,8331947089

Lyric & Tunes:Ashok Tudumu:9490812122

దయచేసి ఈ వీడియో మీకు నచ్చినట్లయితే మీ మిత్రులకు షేర్ చేయండి . కొత్త కొత్త పాటలు కొరకు ఈ ఛానల్ ను subscribe చేసుకోగలరు, అలాగే ఆడియో సాంగ్స్ కొరకు పైన తెలిపిన నంబర్లకు కాల్ చేయగలరు .
Pls Subscribe For 🎧All Songs

సంగీత పరిచర్యలో మీరు పాలి భాగస్తులు అవ్వాలనుకుంటే, ఎటువంటి ఆసక్తి కలిగి ఉన్న నా Number: 9490812122కు ఫోన్ చేయవచ్చు….

ధన్యవాదాలు

— అశోక్ కుమార్ తుడుము

Facebook: Ashok Tudumu
https://m.facebook.com/ashok.tudumu

#నా_హృదయమంతా_నీవే_ఆల్బమ్_పాటలు#

Sthithi yinthunu ninne deva.keerthinthunu ninne prabuva/ veli vesina pada vesina/aara dinthun anandinthun.shrama lochina bhada lochina/aradinthun anandinthun/aradhana aradhana naa yesuke aradhana.sthuti keerthana sthuthi kirthana naa thadrike sthuthi keerthana

apavadhi nannu addaginchinaa/thana mayatho nannu baya pettina/naa gundelo neevundaga.nagundelo nivundaga/ bayame ledhu naku digule ledu/aradana aaradhana

sathanu nannu longa deesina/thana shakthi tho nannu krunga deesina.naa andaga neevundaga/naa andaga nivundaga/digule ledhu naku bayame ledu/aradana aaradhana/

స్తుతియింతును నిన్నే దేవా,కీర్తింతును నిన్నే ప్రభువా.వెలి వేసినా పడవేసినా ఆరాదింతున్ ఆనందింతున్,శ్రమ లొచ్చిన బాధ లొచ్చిన ఆరాదింతున్ ఆనందింతున్.
ఆరాధన ఆరాధన నా యేసుకే ఆరాధన,స్తుతి కీర్తన స్తుతి కీర్తన నా తండ్రీకే స్తుతి కీర్తన…. /స్తుతి/

అపవాది నన్ను అడ్డగించిన..తన మాయతో నన్ను భయపెట్టినా..నా గుండెలో నీవుండగా,దిగులే లేదు నాకు భయమే లేదు.
ఆరాధన ఆరాధన నా యేసుకే ఆరాధన,స్తుతి కీర్తన స్తుతి కీర్తన నా తండ్రీకే స్తుతి కీర్తన…. /స్తుతి/

సాతాను నన్ను లొంగదీసినా.. తన శక్తితో నన్ను కృంగ దీసినా .
నా అండగా నీవుండగా. నా అండగా నీవుండాగా..దిగులే లేదు నాకు భయమే లేదు.
ఆరాధన ఆరాధన నా యేసుకే ఆరాధన,స్తుతి కీర్తన స్తుతి కీర్తన నా తండ్రీకే స్తుతి కీర్తన…. /స్తుతి/

naa hrudayamantha neeve album

Naa hrudayamantha neeve
telugu latest christian songs.
christian worship songs 2020.
telugu christian worship song.
stuthi yinthunu ninne deva song.
samuel morries music.
telugu devotion new song 2020
.naa hrudayam antha neeve song.
aradinthu anandintunu song.
telugu heart touching song.
christian songs 2020.
new telugu latest christian songs 2020.
new latest christian songs
aradhana songs.christian songs latest.
latest christian worship songs.
sthuthi yinuthunu ninne prabhuva
naa thandrike aradhana.
sthuthinchedha.nithyam
sthurthinchina

source