‌సామెతలు   20వ అధ్యయం తెలుగులో/proverbs 20 in Telugu/Telugu Bible audio by smiley/Daily Devotion

‌సామెతలు 20వ అధ్యయం తెలుగులో/proverbs 20 in Telugu/Telugu Bible audio by smiley/Daily Devotion

Learn the lyrics ‌సామెతలు 20వ అధ్యయం తెలుగులో/proverbs 20 in Telugu/Telugu Bible audio by smiley/Daily Devotion the inspirational song and most famous chords, lyrics, video and audio mp3 download of all time!

This is a good hymn that will make you feel closer to the lord Jesus. When you sing out ‌సామెతలు 20వ అధ్యయం తెలుగులో/proverbs 20 in Telugu/Telugu Bible audio by smiley/Daily Devotion lyrics, we will be filled with joy, strength, love, and power of God.

‌సామెతలు 20వ అధ్యయం తెలుగులో/proverbs 20 in Telugu/Telugu Bible audio by smiley/Daily Devotion Chords, Lyrics, Video and Audio mp3 DownloadWelcome to Telugu Bible audio by smiley😄
Andariki vandanalu… 🙏
Vinande etharulaku share cheyyandee….. Aashirvadalu pondande….
Mee prayer request maku comments lo telupagalaru…. Memu kuda mee kosam prardinchali anukuntunnamu…..
Thank you for listening
May God bless you all☺😇

source