‌సామెతలు   20వ అధ్యయం తెలుగులో/proverbs 20 in Telugu/Telugu Bible audio by smiley/Daily Devotion

‌సామెతలు 20వ అధ్యయం తెలుగులో/proverbs 20 in Telugu/Telugu Bible audio by smiley/Daily DevotionWelcome to Telugu Bible audio by smiley😄
Andariki vandanalu… 🙏
Vinande etharulaku share cheyyandee….. Aashirvadalu pondande….
Mee prayer request maku comments lo telupagalaru…. Memu kuda mee kosam prardinchali anukuntunnamu…..
Thank you for listening
May God bless you all☺😇

source