0007 న్యాయాధిపతులు//Judges//audio bible in telugu//_CSFS_ Creator Seeking Faithful Servants


0007 న్యాయాధిపతులు//Judges//audio bible in telugu//_CSFS_ Creator Seeking Faithful Servants

Home page link
https://www.youtube.com/channel/UCJbKvu2Y9iesoOocj
6YMhMA

అన్నలారా …అక్కలారా… వాక్యాన్ని అనేకులకు పంచాలనే ఒక మంచి సంకల్పంతో పెట్టిన ఛానల్….కావున ప్లెజ్ లింక్ ఓపెన్ చేసి వీడియోను చివరి వరకు వీక్షించండి.

?నేను చేసే ప్రతి వీడియో మీ మొబైల్ కి నోటిఫికేషన్ గా రావాలంటే ముందుగా ఈ ఛానల్ ని సబ్ క్రైబ్ చేసి. బెల్ ఐకాన్ నొక్కండి.

?ఈ వీడియో కనక మీకు నచ్చినట్టయితే ఒక లైక్ చేయండి.

?మీరు కూడా . నేను చేసే ఈ దేవుడి పనిలో పాలి భాగస్తులు కావాలంటే ఈ వీడియో లింక్ ని దేవుని పిల్లలందరికీ షేర్ చేయండి.

?మీ విలువైన సలహాలు. కమెంట్ రూపంలో ఇవ్వడం మాత్రం మరువకండి
ప్లెజ్?????

నేను అందించే ఈ బైబిల్ వాక్యాన్ని. మీరు కూడా విని, అందరికి షేర్ చేసి, నేను చేసే ఈ… దేవుడి పనిలో పాలిభాగస్తులు కావాలని అని ఆశిస్తూ.

మీ …
సోదరుడు…
——————————–
బ్రదర్:- బెజ్జంకి నరేష్..

source