DEVA SHAKTHI NIMAYYA || Latest Telugu Christian Songs 2017-18 || Dr.S.Paulson Raj || KarunapuramDEVA SHAKTHI NIMAYYA || Latest Telugu Christian Songs 2017-18 || Dr.S.Paulson Raj || Karunapuram
Song : Deva Shakthi nimayya
Lyrics : Dr.G.Jaya Prakash
Vocals : Dr.S.Paulson Raj
CHRISTHU JYOTHI PRAYER HALL – KARUNAPURAM

source