Kabutihan ng Diyos (The goodness of God) tagalog version // bethel // chords and lyrics

Learn the lyrics Kabutihan ng Diyos (The goodness of God) tagalog version // bethel // chords and lyrics the inspirational song and most famous chords, lyrics, video and audio mp3 download of all time!

This is a good hymn that will make you feel closer to the lord Jesus. When you sing out Kabutihan ng Diyos (The goodness of God) tagalog version // bethel // chords and lyrics lyrics, we will be filled with joy, strength, love, and power of God.

Kabutihan ng Diyos (The goodness of God) tagalog version // bethel // chords and lyrics Chords, Lyrics, Video and Audio mp3 DownloadCover of Goodness of God (Tagalog) with chords and lyrics Godbless to all Kabutihan ng Diyos I. Mahal kita Walang hanggan ang iYong biyaya Buong buhay hawak mo sayong kamay Mula sa aking pag-mulat Hanggang sa paghimbing Aawitin ko ang kabutihan ng Diyos Chorus: Ika ‘y tapat sa habang buhay Ika’y mabuti magpakailanman Hangga’t ako ay nabubuhay Aawitin ko ang kabutihan ng Diyos II. Ang tinig Mo Siyang gabay sa kasakitan Nariyan ka sa gitna ng kadiliman Ika’y aking kaibigan O Diyos aking Ama At ako’y buhay sa kabutihan ng Diyos Bridge: Kailanma’y di magbabago ang kabutihan Mo Buong buhay ay iaalay ko Lahat para Sa’ me Written by Jenn Johnson / Ed Cash / Jason Ingram / Ben Fielding / Brian Johnson Music in this video Learn More Listen Ad-Free with YouTube Premium Song Goodness of God (Live) Artist Brian and Jenn Johnson Album Victory (Live) Licensed from YouTube by Bethel Music (Sound Recordings) (on behalf of Bethel Music); BMI – Broadcast Music Inc., ASCAP, LatinAutor, Adorando Publishing, LatinAutor – PeerMusic, Bethel Music (Publishing), Essential Music Publishing, Capitol CMG Publishing, CMRRA, SOLAR Music Rights Management, and 17 Music Rights Societies.