THE GOODNESS OF GOD|Ang Pagkamaayo Mo (Ukulele Chords Toturial) Bisaya Version

Learn the lyrics THE GOODNESS OF GOD|Ang Pagkamaayo Mo (Ukulele Chords Toturial) Bisaya Version the inspirational song and most famous chords, lyrics, video and audio mp3 download of all time!

This is a good hymn that will make you feel closer to the lord Jesus. When you sing out THE GOODNESS OF GOD|Ang Pagkamaayo Mo (Ukulele Chords Toturial) Bisaya Version lyrics, we will be filled with joy, strength, love, and power of God.

THE GOODNESS OF GOD|Ang Pagkamaayo Mo (Ukulele Chords Toturial) Bisaya Version Chords, Lyrics, Video and Audio mp3 DownloadANG PAGKAMAAYO MO VERSE 1: G Ang gugma Mo CG Ug kaluoy Mo wa’y kinutoban Em Gikuptan Mo, CD Tibuok kinabuhi ko Em C Gikan sa akong pagbangon G Hangtud sa pagpahulay CDG Awiton ko ang pagkamaayo Mo CHORUS: CG Kanunay Kang matinud-anon CGD Kanunay Kang maayo kanako CG Hangtod ako may gininhawa CDG Awiton ko ang pagkamaayo MO VERSE 2: G Ang tingog Mo CG Naga-giya sa kangitngit Em Naga-uban CD Mas suod kaysa sa tanan Em C Kay Ikaw ang akong Amahan ko G Ako Imong pinangga CDG Ug nabuhi ko sa pagkamaayo Mo BRIDGE: GC Kay ang Pagkamaayo Mo DG Kanunay nagsunod nako GC Ug gihalad ko kinabuhi ko D Em Tanan nga naa ko GC Kay ang pagkamaayo Mo DG Kanunay nagsunod nako .