కమ్యూనిటీ మెమరీ | మా రోజువారీ రొట్టె మంత్రిత్వ శాఖలు

Learn the lyrics కమ్యూనిటీ మెమరీ | మా రోజువారీ రొట్టె మంత్రిత్వ శాఖలు the inspirational song and most famous chords, lyrics, video and audio mp3 download of all time!

This is a good hymn that will make you feel closer to the lord Jesus. When you sing out కమ్యూనిటీ మెమరీ | మా రోజువారీ రొట్టె మంత్రిత్వ శాఖలు lyrics, we will be filled with joy, strength, love, and power of God.

కమ్యూనిటీ మెమరీ | మా రోజువారీ రొట్టె మంత్రిత్వ శాఖలు Chords, Lyrics, Video and Audio mp3 Download

[ad_1]

తన రెస్ట్‌లెస్ ఫెయిత్ అనే పుస్తకంలో, వేదాంతవేత్త రిచర్డ్ మౌవ్ గతంలోని పాఠాలను గుర్తుంచుకోవడం యొక్క ప్రాముఖ్యత గురించి మాట్లాడాడు. అతను సామాజిక శాస్త్రవేత్త రాబర్ట్ బెల్లాను ఉటంకిస్తూ, “ఆరోగ్యకరమైన దేశాలు తప్పక” జ్ఞాపకశక్తి గల సంఘాలు అని అన్నారు. “బెల్లా ఆ సూత్రాన్ని కుటుంబాలు వంటి ఇతర సామాజిక సంబంధాలకు విస్తరించాడు. సమాజంలో జీవించడంలో గుర్తుంచుకోవడం ఒక ముఖ్యమైన భాగం.

సమాజ జ్ఞాపకశక్తి విలువను కూడా లేఖనాలు బోధిస్తాయి. ఈజిప్టులోని బానిసత్వం నుండి వారిని రక్షించడానికి దేవుడు ఏమి చేశాడో గుర్తుచేసుకోవడానికి ఇశ్రాయేలీయులకు పస్కా విందు ఇవ్వబడింది (నిర్గమకాండము 12: 1-30 చూడండి). నేటికీ, ప్రపంచం నలుమూలల నుండి వచ్చిన యూదులు ఆ గొప్ప సమాజాన్ని తిరిగి సందర్శిస్తారు …[ad_2]

Source link