నిజంగా ఉచితం | మా రోజువారీ రొట్టె మంత్రిత్వ శాఖలు

Learn the lyrics నిజంగా ఉచితం | మా రోజువారీ రొట్టె మంత్రిత్వ శాఖలు the inspirational song and most famous chords, lyrics, video and audio mp3 download of all time!

This is a good hymn that will make you feel closer to the lord Jesus. When you sing out నిజంగా ఉచితం | మా రోజువారీ రొట్టె మంత్రిత్వ శాఖలు lyrics, we will be filled with joy, strength, love, and power of God.

నిజంగా ఉచితం | మా రోజువారీ రొట్టె మంత్రిత్వ శాఖలు Chords, Lyrics, Video and Audio mp3 Download

[ad_1]

సినిమా స్నేహం 1839 లో పశ్చిమ ఆఫ్రికా బానిసల కథను చెబుతుంది, వాటిని రవాణా చేస్తున్న పడవను నియంత్రించి, కెప్టెన్ మరియు కొంతమంది సిబ్బందిని చంపారు. చివరికి వారిని తిరిగి స్వాధీనం చేసుకున్నారు, జైలులో పెట్టారు, విచారణకు ఉంచారు. న్యాయస్థానంలో మరపురాని సన్నివేశంలో బానిసల నాయకుడైన సిన్క్యూ స్వేచ్ఛ కోసం ఉద్రేకంతో విజ్ఞప్తి చేస్తున్నాడు. విరిగిన ఇంగ్లీషుతో బంధించబడిన వ్యక్తి చేత పెరుగుతున్న శక్తితో పునరావృతం చేయబడిన మూడు సరళమైన, శక్తివంతమైన పదాలు చివరకు కోర్టు గదిని నిశ్శబ్దం చేశాయి: “మాకు ఉచితంగా ఇవ్వండి!” న్యాయం జరిగింది మరియు పురుషులను విడుదల చేశారు.

ఈ రోజు చాలా మంది ప్రజలు శారీరకంగా బంధించబడే ప్రమాదం లేదు, కానీ పాపం యొక్క ఆధ్యాత్మిక బంధం నుండి నిజమైన విముక్తి మిగిలి ఉంది …[ad_2]

Source link