నీ యందు నిలిచే కృపనీయుము -Nee Yandu Niliche Krupaneeyumu |Latest Telugu Christian Songs 2020|

Learn the lyrics నీ యందు నిలిచే కృపనీయుము -Nee Yandu Niliche Krupaneeyumu |Latest Telugu Christian Songs 2020| the inspirational song and most famous chords, lyrics, video and audio mp3 download of all time!

This is a good hymn that will make you feel closer to the lord Jesus. When you sing out నీ యందు నిలిచే కృపనీయుము -Nee Yandu Niliche Krupaneeyumu |Latest Telugu Christian Songs 2020| lyrics, we will be filled with joy, strength, love, and power of God.

నీ యందు నిలిచే కృపనీయుము -Nee Yandu Niliche Krupaneeyumu |Latest Telugu Christian Songs 2020| Chords, Lyrics, Video and Audio mp3 DownloadDownload Now Latest version 2020 P. J. Stephen Paul Ministries official App… It’s a free app
Click Here To Download👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇
https://play.google.com/store/apps/details?id=dr.legend.pj_paul_ministries

|Telugu Christian Songs|
Latest Heart Touching Christian Song by P.J.Stephen Paul
New Christian Song 2020 (Telugu)
Music:Dr. P. J. D KUMAR

Song Lyrics:
నీ యందు నిలిచే కృపనీయుము యేసూ
నీలో ఫలియించే వరమీయుము యేసూ-2
ఫలియింపజేయుటకు – శక్తిగల వాడవు
నా స్థితిని మార్చగల – నిజమైన దేవుడవు – 2

1.నీవే ద్రాక్షావల్లివి – నీ యందు నిలుచువాడు
ఎన్నటికి – ఎండి పోడంటివి -2
నీ యందు నిలుచువారు
బహుగా ఫలింతురు అంటివి – 2
ఫలియింపజేయుటకు – శక్తిగల వాడవు
నా స్థితిని మార్చగల – నిజమైన దేవుడవు – 2

2.మంచి కాపరిని నీవే – నీ స్వరమును వినువాడు
ఎన్నటికి త్రోవ తప్పడంటివి -2
నీ యెద్దకు వచ్చువారు
విశ్రాంతి నొందెదరు అంటివి -2
ఫలియింపజేయుటకు – శక్తిగల వాడవు
నా స్థితిని మార్చగల – నిజమైన దేవుడవు – 2

Witness The Powerful Presence of Lord Jesus Christ @ Life Changing Revival Centre. Healings, Miracles,….Life Changing Worship, Life Changing Messages. Come & Be Blessed.International Speaker, Anointed Man of God Bro. P.J.Stephen Paul Delivers The Life Changing Word of God.
Life Changing Revival Centre
Address:
Viceroy & K.J.R Gardens,
Opposite Lane of Jubilee Bus Station or JBS
Mudfort Road, Secunderabad
Contact: 9553901901, 7799902110

Our Social Media Links:
Follow us on Instagram
https://www.instagram.com/pjstephenpaul/

Follow us on Twitter

Facebook Page ( P.J Stephen Paul ) :
https://www.facebook.com/PJStephenPaul/

Facebook ( Sis. Shaila Paul ) : https://www.facebook.com/Sis.ShailaPaul/

Facebook Group : https://www.facebook.com/groups/18216…

Subscribe To Our Youtube Channel : https://www.youtube.com/PJStephenPaul/

follow us on google+
https://plus.google.com/+PJSTEPHENPAUL

May the grace of the Lord Jesus Christ,
the love of God, & the fellowship of the Holy Spirit
be with you all. Amen

May God Bless You
Thank You For Supporting Us

P. J. STEPHEN PAUL MINISTRIES

Latest Telugu Christian Songs 2017 2018 2019
Telugu Christian /Jesus Telugu / Christian Video / Latest Christian/ Telugu Christmas / Christian Devotional Songs / Telugu Worship / Christian Audio / Latest Jesus / Old Telugu / All Telugu / Telugu Gospel / Uecf Telugu /Jesus Telugu / Telugu Christian Song
telugu christian songs / christian telugu songs / new telugu christian songs / Christian Devotional Songs /christian songs 2019/hit christian songs/best christia songs/Latest Telugu Christian songs 2019/oka mata chalu christian song/Natho Neevu Matladinacho/oka mata/nee mata/jesus songs/new christian songs 2019/stephen paul songs

#TeluguChristiansongs #2020latestsongs #stephenpaulsongs

source