బంగారం అడుగలేదు || Bangaram Adugaledhu || Telugu Christian Songs || Voice of Worship in telugu ||

Learn the lyrics బంగారం అడుగలేదు || Bangaram Adugaledhu || Telugu Christian Songs || Voice of Worship in telugu || the inspirational song and most famous chords, lyrics, video and audio mp3 download of all time!

This is a good hymn that will make you feel closer to the lord Jesus. When you sing out బంగారం అడుగలేదు || Bangaram Adugaledhu || Telugu Christian Songs || Voice of Worship in telugu || lyrics, we will be filled with joy, strength, love, and power of God.

బంగారం అడుగలేదు || Bangaram Adugaledhu || Telugu Christian Songs || Voice of Worship in telugu || Chords, Lyrics, Video and Audio mp3 DownloadAadharam Neevenayya :

Naa brathuku Dinamulu :

పల్లవి : బంగారం అడుగలేదు – వజ్రాలు అడుగలేదు
హృదయాన్ని అడిగావయ్యా

ఆస్తుల్ని అడుగలేదు – అంతస్థులు అడుగలేదు

నా కోసం వచ్చావయ్యా
అ.ప : కన్నీటిని తుడిచావయ్య – సంతోషాన్ని ఇచ్చావయ్యా
నా సర్వం యేసయ్య – నా జీవం యేసయ్య
నా ప్రాణం యేసయ్య – నా ధ్యానం యేసయ్య

1. పాపాన్ని బాపేటి – శాపాన్ని బాపేటి
నా కోసం వచ్చావయ్య
కష్టాన్ని తీర్చేటి – నష్టాన్ని ఓర్చేటి
నా కోసం వచ్చావయ్య

2. రక్షణను అందించి – రక్తాన్ని చిందించి
మోక్షాన్ని ఇచ్చావయ్య
ధనవంతులనుగా మమ్ములను చేయను
దారిద్ర మొందావయ్య

Hope you like this video , tap the like button
we are so much struggling to make video so support us by sharing the video.

If you are the visiting firt time this channel ,
Tap the subscribe And click the bell icon . After click all
By this you can get notification ,

______________________________________________________________

Please share this video to your friends and
by this you are sharing spiritual knowledge to your family and friends.
______________________________________________________________
_____________________________________________________________

Disclamer :

Some contents are used for educational purpose under fair use.
Copyright Disclamer under section 107 of the copyright act 1976,
allowance is made for “fair use” for purposes such as criticism,
comment,news reporting,teaching,scholarship,and research.
Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.
Non-profit, educational or personal use tips the balance in favour of fair use.

If there Any Problem with this video you can contact with me 6302031567

#voiceofworshipintelugu
#Rajprakashpaulsongs
#sharonsisterssongs

source