యేసయ్యా నిను వీడి నేనుండలేను | Ninu veedi Latest New Telugu Christian Songs |Joshua Shaik| KY Ratnam#బ్రదర్#జాషువాషేక్#గారిఅననుభవాలఅద్భుతసాక్ష్యం
యేసయ్యా…నిను వీడి నేనుండలేను||Ninu veedi|Latest New Telugu Christian Songs |Joshua Shaik|KY Ratnam

Lyrics:
॥ పల్లవి ॥ నిను వీడి నేనుండలేను
యేసయ్యా … నిను వీడి నేనుండలేను
నా హృదయములో నిను కొలిచెదను
నా పాటతో నిను ఆరాధింతును
యేసయ్యా … నిను వీడి నేనుండలేను

1. నీదు ప్రేమ తోటలో ఓ పూవునై పరిమళించాను
నీదు కరుణ సంద్రములో ఓ బాటసారినై పయనించాను
నీలో ఒదిగాను…. నిన్నే పూజింతును
యేసయ్యా … నిను వీడి నేనుండలేను
॥ యేసయ్యా ||

2. నీదు రుధిరములో ఓ పాపినై గతియించాను
నీదు త్యాగములో ఓ సాక్షినై ఉదయించాను
నీలో లీనమయ్యాను… నిన్నే ప్రార్థింతును
యేసయ్యా… నిను వీడి నేనుండలేను
॥ యేసయ్యా ||
3. నీదు ముఖ కాంతిలో ఓ దీపమునై ప్రకశించాను
నీదు ఆలయములో ఓ సంకీర్తనై ఆలపించాను
నీలో తేజరిల్లాను … నిన్నే సేవింతును
యేసయ్యా… నిను వీడి నేనుండలేను
॥ యేసయ్యా ||

Album: Advitheeya Prema #AdvitheeyaPrema
Written and Produced by Bro. Joshua Shaik #JoshuaShaikSongs
Music by Bro. K.Y. Ratnam
Sung by Nithya Santhoshini

© Copyright 2018, All Rights Passion For Christ
Bro Joshua Shaik

For more videos subscribe to our channel – www.youtube.com/passionforchrist4u

For more details please visit
www.facebook.com/joshua.shaik
www.facebook.com/albumjushti
www.facebook.com/advitheeyaprema
www.facebook.com/nannenthaga
Contact Details: 08712795677, 09573067249 (IND)
+1-9089778173(USA)
Email : joshuashaik@gmail.com, passionforchrist17@gmail.com

nitya santhoshini christian songs
Joshua Shaik Songs, Telugu Christian Songs, jesus songs telugu

Telugu SongsTelugu SongsTelugu SongsTelugu SongsTelugu SongsTelugu SongsTelugu SongsTelugu SongsTelugu SongsTelugu SongsTelugu SongsTelugu SongsTelugu SongsTelugu SongsTelugu SongsTelugu SongsTelugu SongsTelugu SongsTelugu SongsTelugu Songstelugu christian songs telugu christian songs telugu christian telugu new songs telugu new songs telugu new songs telugu new songs telugu new songs telugu new songs telugu new songs telugu new songs telugu new songs telugu new songs telugu new songs telugu new songs telugu new songs telugu new songs telugu new songs telugu new songs telugu new songs telugu mp3telugu mp3 telugu christian songs telugu christian songs telugu christian songs telugu christian songs telugu christian songs telugu christian songs telugu christian songs telugu christian songs telugu christian songs telugu christian songs telugu old songstelugu old songstelugu old songstelugu old songstelugu old songstelugu old songstelugu old songstelugu old songstelugu old songstelugu old songschristmas songs christmas songs christmas songs christmas songs christmas songs christmas songs christmas songs christmas songs christmas songs christmas songs christmas songs christmas songs christmas songs christmas songs christmas songs christmas songs christmas songs christmas songs christmas songs christmas songs god songsgod songsgod songsgod songsgod songsgod songsgod songsgod songsgod songsgod songsgod songsgod songsgod songsgod songsgod songsgod songsgod songsgod songsgod songsgod songsjesus songs jesus songs jesus songs jesus songs jesus songs jesus songs jesus songs jesus songs jesus songs jesus songs jesus songsJesus songsJesus songsJesus songsJesus songsJesus songsJesus songsJesus songsJesus songsJesus songsJesus songsJesus songsJesus songsJesus songsJesus songschristmas songschristmas songschristmas songschristmas songschristmas songschristmas songschristmas songschristmas songschristmas songschristmas songschristmas songschristmas songschristmas songsgospel musicgospel musicgospel musicgospel musicgospel musicgospel musicgospel musicgospel musicgospel musicgospel musicgospel musicgospel musicgospel musicgospel musicchristian music
Latest Telugu Christian songs 2018 Latest Telugu Christian songsLatest Telugu Christian songsLatest Telugu Christian songstelugu christian worship songstelugu christian worship songstelugu christian worship songstelugu christian worship songstelugu christian worship songstelugu christian worship songstelugu christian worship songstelugu christian worship songstelugu christian worship songstelugu christian worship songstelugu christian worship songstelugu christian worship songstelugu christian songstelugu christian songstelugu christian songstelugu christian songstelugu christian songstelugu christian songstelugu christian songstelugu christian songstelugu christian songstelugu christian songstelugu christian songstelugu christian songstelugu new songstelugu new songstelugu new songstelugu new songstelugu new songstelugu new songstelugu new songstelugu new songs,Ramya Behar,Ramya Behar,Ramya Behar,Ramya Behar,Ramya Behar,Ramya Behar,Ramya Behar,Ramya Behar,Ramya Behar,Ramya Behar,Ramya Behar,Ramya Behar,Ramya Behar

source