యేసయ్య ప్రేమాభిషేకం || Yesayya Premabhishekam || Super Hits Telugu Christian songs [ Jukebox ]

Learn the lyrics యేసయ్య ప్రేమాభిషేకం || Yesayya Premabhishekam || Super Hits Telugu Christian songs [ Jukebox ] the inspirational song and most famous chords, lyrics, video and audio mp3 download of all time!

This is a good hymn that will make you feel closer to the lord Jesus. When you sing out యేసయ్య ప్రేమాభిషేకం || Yesayya Premabhishekam || Super Hits Telugu Christian songs [ Jukebox ] lyrics, we will be filled with joy, strength, love, and power of God.

యేసయ్య ప్రేమాభిషేకం || Yesayya Premabhishekam || Super Hits Telugu Christian songs [ Jukebox ] Chords, Lyrics, Video and Audio mp3 Download1. హోసన్నా హోసన్నా S.P.Balu
2. ఆలయంలో ప్రవేశించండి M.M.Srilekha
3. ప్రభుయేసు S.P.Balu
4. దేవా నా మొరలకించితివి Judson Stanley
5. యేసు నామమే M.M.Srilekha
6. యేసయ్య నీ ప్రేమ M.M.Srilekha
7. మహోన్నతుడా Judson Paul Christopher
8. పాడండి Swapna Paul Christopher
9. నా సర్వము Judson Paul Christopher

Music and Produced By Pastor Y Judson Paul Christopher
Marketing Rights : ANUSHA AUDIOS

Anusha Audios started in the 1995 it was a Musical Production, By the Grace of God it is successful running till now and it will go on forever with God’s Grace.

Keep in touch to know updates about Anusha Audios
and Please Pray for us to keep more songs

Praise the Lord
God bless you All

Follow us on Facebook : https://www.facebook.com/AAudios/
Follow us on Youtube : https://www.youtube.com/anushaaudios
Follow us on Instagram : https://www.instagram.com/anushaaudios

#యేసయ్యప్రేమాభిషేకం #YesayyaPremabhishekam #AnushaAudios #SPBalu #MMSrilekha

Hosanna hosanna yesanna yesanna | aalayamlo pravesinchandi andaru | alayamlo pravesinchandi | prabhu yesu namame | Deva na moralakinchithivi | Yesu namame madhuram | yesayya ni prema | mahonathuda | padandi andharu | naa sarvamu |

source