hqdefault

యేసు అను నామమే – yesu anu namame || Telugu Christian Songs

Learn the lyrics యేసు అను నామమే – yesu anu namame || Telugu Christian Songs the inspirational song and most famous chords, lyrics, video and audio mp3 download of all time!

This is a good hymn that will make you feel closer to the lord Jesus. When you sing out యేసు అను నామమే – yesu anu namame || Telugu Christian Songs lyrics, we will be filled with joy, strength, love, and power of God.

యేసు అను నామమే – yesu anu namame || Telugu Christian Songs Chords, Lyrics, Video and Audio mp3 Download#Teluguchristiansongs

యేసు అను నామమే – నా మధుర గానమే -2
నా హృదయ ధ్యానమే – యేసు అను నామమే….

1. నా అడుగులు జార సిద్ధమాయెను -2
అంతలోన నా ప్రియుడు -2
నన్ను కౌగలించెను -1
యేసు అను నామమే – నా మధుర గానమే
నా హృదయ ధ్యానమే – యేసు అను నామమే….

2. అగాధజలములలోన – అలమటించు వేళ -2
జాలి వీడి విడువక -2
నన్ను ఆదరించెను -1
యేసు అను నామమే – నా మధుర గానమే -2
నా హృదయ ధ్యానమే – యేసు అను నామమే….

3. అడవి చెట్లలోన – జల్దరు వృక్షంబు వలె -2
పురుషులలో నా ప్రియుడు -2
అధిక కాంక్షనీయుడు -1
యేసు అను నామమే – నా మధుర గానమే -2

నా హృదయ ధ్యానమే -1 యేసు అను నామమే….

source