hqdefault

New Telugu Christian Songs| Kalvari giripai na yesayya|Shwetha Mohan|KY Ratnam|Suresh Nittala

Learn the lyrics New Telugu Christian Songs| Kalvari giripai na yesayya|Shwetha Mohan|KY Ratnam|Suresh Nittala the inspirational song and most famous chords, lyrics, video and audio mp3 download of all time!

This is a good hymn that will make you feel closer to the lord Jesus. When you sing out New Telugu Christian Songs| Kalvari giripai na yesayya|Shwetha Mohan|KY Ratnam|Suresh Nittala lyrics, we will be filled with joy, strength, love, and power of God.

New Telugu Christian Songs| Kalvari giripai na yesayya|Shwetha Mohan|KY Ratnam|Suresh Nittala Chords, Lyrics, Video and Audio mp3 Download#latestgoodfridaysongs #shwethamohan #kyratnamsongs #sureshnittalasongs
SONG : కల్వరిగిరిపై నా యేసయ్య
ALBUM : “ఇమ్మానుయేలైన నా దేవుడు” -The ONE with me
SUNG BY : SHWETHA MOHAN
TUNE & LYRICS COMPOSED by : Bro.SURESH NITTALA ,Singapore
MUSIC : Bro. K Y RATNAM
VFX :Bro.DAVID VARMA RECORDED AT K Y RATNAM STUDIOS
Click Here to Subscribe SURESH NITTALA Singapore
https://www.youtube.com/channel/UC6RpE8TPsaO2rPJ-6i0bz3g?view_as=subscriber
© Copyright 2019, All Rights reserved to Suresh Nittala, Singapore.
పల్లవి: కల్వరిగిరిపై నా యేసయ్య
నాకొరకై నీప్రాణం పెట్టావయ్యా!
నీకెన్నిశ్రమలు కరుణామయా !
నీప్రేమకు సాటేది ఓనజరేయా ! -2 | కల్వరిగిరిపై|
1. కాళ్ళకు మేకులు కొట్టిరా – తలపై ముళ్ళకిరీటమా
నేరమే ఏమిలేకనే – అయ్యో ఇంతటి ఘోరమా -2
మా పాపభారం మోసావయ్యా
మాకొరకై సిలువ మరణమొందావయ్యా
నీకెన్నిశ్రమలు కరుణామయా !
నీప్రేమకు సాటేది ఓనజరేయా ! -2 | కల్వరిగిరిపై|
2. తనువునే చీల్చి వేసిరా – రుథిరమే ఏరులైపారెనా
లోకమే ఏక మాయెనా – అయ్యో అంతటి ద్వేషమా -2
మాపాపభారం మోసావయ్యా
మాకొరకై సిలువ మరణమొందావయ్యా
నీకెన్నిశ్రమలు కరుణామయా !
నీప్రేమకు సాటేది ఓనజరేయా ! -2 | కల్వరిగిరిపై|
రచన & స్వరకల్పన
సురేష్ నిట్టల(సింగపూర్)

#teluguchristiandevotionalsongs #teluguchristiansongs #telugueastersongs
#teluguchristiandevotionalsongs #teluguchristiansongs #telugueastersongs #telugugoodfridaysongs #latesttelugugoodfridaysongs #telugueastersongs
#goodfridaysongstelugu #christmassongs #teluguchristianworshipsongs Telugu #teluguchristiandevotionalsongs #teluguchristiansongs #telugueastersongs
#teluguchristiandevotionalsongs #teluguchristiansongs #telugueastersongs #telugugoodfridaysongs #latesttelugugoodfridaysongs #telugueastersongs
#goodfridaysongstelugu #christmassongs #teluguchristianworshipsongssongs #shwethamohansongs#swethamohansongs#shwethamohantelugusongs
#swethamohankalvarigiripai #kalvarigiripainayesayya #kalvarigiripainayesayya #swethamohankalvarigiripai #kalvarigiripainayesayya #kalvarigiripainayesayya mohan #shwethamohanlatestsongs #shwethamohangoodfridaysongs #goodfridaysongs
#telugueastersongs #SpbalTeluguSongs #SpbaluTeluguSongs #SpbaluTeluguSongs #swethamohankalvarigiripai #kalvarigiripainayesayya #kalvarigiripainayesayya mohan #shwethamohanlatestsongs #shwethamohangoodfridaysongs #goodfridaysongs
#telugueastersongs #SpbalTeluguSongs #SpbaluTeluguSongs #SpbaluTeluguSongs
#spbaluTeluguchristiansongs #spbaluTeluguchristiansongs#kyratnamsongs
#spbaluTeluguchristiansongs#spbaluTeluguchristiansongs Songs Sp baluTelugu Songs #spbaluTeluguchristiansongs #spbaluTeluguchristiansongs#kyratnamsongs
#kyratnamnewsongs #kyratnamtelugusongs #kyratnamlatestsongs #kyratnamsongs
#kyratnamnewsongs #kyratnamtelugusongs #kyratnamlatestsongs #kyratnamsongs
#newjesussongstelugu#newjesussongstelugu#newjesussongstelugu#newjesussongs
#newjesussongstelugu#newjesussongstelugu#newjesussongstelugu#newjesussong
#sureshnittalasongs #sureshnittalasongs #sureshnittalanewsongs
#sureshnittalanewsongs#sureshnittalasongs#sureshnittalasongs#sureshnittalasongs

source