ఆకాశవాసులారా యెహోవాను స్తుతియించుడీ || Telugu Christian Worship songs|| Athmiya Geethalu

Learn the lyrics ఆకాశవాసులారా యెహోవాను స్తుతియించుడీ || Telugu Christian Worship songs|| Athmiya Geethalu the inspirational song and most famous chords, lyrics, video and audio mp3 download of all time!

This is a good hymn that will make you feel closer to the lord Jesus. When you sing out ఆకాశవాసులారా యెహోవాను స్తుతియించుడీ || Telugu Christian Worship songs|| Athmiya Geethalu lyrics, we will be filled with joy, strength, love, and power of God.

ఆకాశవాసులారా యెహోవాను స్తుతియించుడీ || Telugu Christian Worship songs|| Athmiya Geethalu Chords, Lyrics, Video and Audio mp3 Download



ఆకాశవాసులారా యెహోవాను స్తుతియించుడీ || Telugu Christian Worship songs|| Athmiya Geethalu
#teluguchristianworshipsongs #akashavasulara #evergreenchristiansongs
Note: Music In This video not belongs to this channel. All rights belongs to original owners channel. We upload this video for Christian spiritual growth And Gospel Reach purpose. If any objection please contact
athyimageethalu@gmail.com
మన ప్రభువైన ఏసుక్రీస్తు నామములో వందనములు .
ఏ విధం చేతనైన మీ పాటల హక్కులకు భంగం కలిగించినట్లు మీకు అభ్యంతరం ఉన్నయెడల దయతో మాకు సమాచారం అందించగలరు . మీ కోరిక మేరకు ఆ వీడియోలు తొలగించబడును . అందరికీ కృతజ్ఞతలు.
LYRICS:-
ఆకాశవాసులారా యెహోవాను స్తుతియించుడీ ॥2॥
ఉన్నత స్థలముల నివాసులారా ॥2॥
యెహోవాను స్తుతియించుడీ
హల్లేలూయ ॥2॥
ఆయన దూతలారా మరియు॥2॥
ఆయన సైన్యములారా ॥2॥
సూర్య చంద్ర తారలారా ॥2॥
యెహోవాను స్తుతియించుడీ
హల్లేలూయ ॥2॥ ॥ఆకాశవాసులారా॥
సమస్త భూజనులారా మరియు
జనముల అధిపతులారా ॥2॥
వృధ్ధులు బాలురు యవ్వనులారా ॥2॥
యెహోవాను స్తుతియించుడీ
హల్లెలూయ ॥2॥ ॥ఆకాశవాసులారా॥
#Sarirarevarunaapriyudainayeassayaku
#athmiyageethalu
#naayesurajyamu
#naayesurajyamandhamainarajyamu

Tags : Emundhi Naalo, emundhi naalo, Telugu Christian songs, 2019 Telugu christian songs, Latest Telugu Christian Songs, Heart touching Telugu christian songs, Christian Telugu songs, New Telugu Songs, New telugu christian songs
telugu christian songs / christian telugu songs / new telugu christian songs / Christian Devotional Songs / telugu christian songs 2019 / 2019 telugu christian songs / latest new telugu christian song 2019 / 2019 new telugu christian songs 2019 / telugu christian songs 2019 / christian new telugu songs 2019 / famous telugu christian songs 2018-2019 / new latest telugu christian songs 2019 / christian telugu songs 2019 /
Telugu Christian /Jesus Telugu / Christian Video / Latest Christian/ Telugu Christmas / Christian Devotional Songs / Telugu Worship / Christian Audio / Latest Jesus / Old Telugu / All Telugu / Telugu Gospel /Jesus Telugu / Telugu Christian Song / Good Friday Songs / telugu jesus worship songs 2019 /telugu worship songs 2019 / christian songs new /new 2019 christian songs / new telugu christian albums 2019 / telugu christian deviotional songs 2019 /Gospel Music (Musical Genre) / AP Christian Hits / new telugu christian songs / telugu christian songs 2019 / latest telugu christian songs / new telugu christian songs 2019 download 15 latest telugu christian songs lyrics 6/ Latest Telugu christian songs 2018
GOD BLESS YOU

source