ఏగెదను | Joshua Shaik | JK Christopher | Sharon Sisters | LATEST NEW Telugu Christian Songs 2020

Learn the lyrics ఏగెదను | Joshua Shaik | JK Christopher | Sharon Sisters | LATEST NEW Telugu Christian Songs 2020 the inspirational song and most famous chords, lyrics, video and audio mp3 download of all time!

This is a good hymn that will make you feel closer to the lord Jesus. When you sing out ఏగెదను | Joshua Shaik | JK Christopher | Sharon Sisters | LATEST NEW Telugu Christian Songs 2020 lyrics, we will be filled with joy, strength, love, and power of God.

ఏగెదను | Joshua Shaik | JK Christopher | Sharon Sisters | LATEST NEW Telugu Christian Songs 2020 Chords, Lyrics, Video and Audio mp3 DownloadAs believers of Christ , we have our eternal Hope in Jesus Christ, As Apostle Paul emphasizes that we need to have faith in all circumstances.

I have fought the good fight, I have finished the race, I have kept the faith. – 2 Timothy 4:7

Lyrics & Producer : Joshua Shaik
Music: JK Christopher
Tune: Kavitha Shaik
Singers: Sharon Philip, Lillian Christopher, Hana Joel
Mixing & Mastering : J Vinay Kumar
DOP: Philip Gariki, Lillian , Kiran Matthews
Editing: Lillian Christopher

Lyrics:
ఏగెదను, నే చేరెదను – సీయోనును నే చూచెదను (2)
విశ్వాస కర్తయైన నా యేసూ (2)

నీ సముఖములో నే మురిసెదను
నీ కౌగిలిలో ఉప్పొంగెదను (2)

జీవ కిరీటమును నే పొందెదను

1. భూదిగంతములకు నీ కాడిని నే మోయుచున్నాను – యేసూ నీ యొద్దనే నాకు విశ్రాంతి దొరుకును (2)
దినదినము నాలో నే చనిపోవుచున్నాను – అనుదినము నీలో బ్రతుకుచున్నాను (2) అనుదినము నీలో బ్రతుకుచున్నాను

2. నా ఆత్మీయ పోరాటములో దేవా నీవే నా కేడెము – సదా నిన్నే నేను ధరియించి సాగిపోవుచున్నాను (2)
మంచి పోరాటముతో నా పరుగును కడముట్టించి జయమొందెదను (2) విశ్వాసములో జయమొందెదను

Subscribe to Passion For Christ Ministries
https://bit.ly/3cyWvK1

Pls watch and share Bro. Joshua Shaik’s Testimonial Songs
https://bit.ly/36UjbDA

Like & Follow Our Facebook pages:
https://www.facebook.com/joshua.shaik
https://www.facebook.com/JoshuaShaikOfficial
https://www.facebook.com/AdvitheeyaPrema
https://www.facebook.com/AlbumJushti/
https://www.facebook.com/Nannenthaga/
https://www.facebook.com/PassionForChrist4U/

Twitter

Instagram
https://www.instagram.com/joshuashaik

#JoshuaShaikSongs
#JKChristopher
#SharonSisters
#KavithaShaik
#LatestTeluguChristiansongs2019
#newTeluguChristiansongs
#LillianChristopher
#SharonPhilip
#PhilipGariki
#HanaJoyce
Latest Telugu Christian song 2017 2018
Latest Telugu Christian songs 2017 2018
Latest Telugu Christian Songs 2017 2018
Telugu Christian /Jesus Telugu / Christian Video / Latest Christian/ Telugu Christmas / Christian Devotional Songs / Telugu Worship / Christian Audio / Latest Jesus / Old Telugu / All Telugu / Telugu Gospel / Uecf Telugu /Jesus Telugu / Telugu Christian Song
telugu christian songs / christian telugu songs / new telugu christian songs / Christian Devotional Songs / telugu christian songs 2016 / 2016 telugu christian songs / latest new telugu christian song 2016 / 2016 new telugu christian songs 2016 / telugu christian songs 2016 / christian new telugu songs 2016 / famous telugu christian songs 2015-2016 / new latest telugu christian songs 2016 / christian telugu songs 2016 / santhoosha vastram latest telugu christian song 2016 / Padamulu Chalani prema idi telugu christian song 2016 / new telugu christian song nenunu Naa inti varunu/ latest telugu christian song Prabhu sannidhi loo / heart touching telugu christian song 2016 / Vincent Joel // Philip Sharon // Sharon sisters/ all latest telugu christian songs 2016 / telugu christian christmas songs 2016 / 2016 song /telugu jesus worship songs 2016 /telugu worship songs 2016 / christian songs new /new 2016 christian songs / new telugu christian albums 2016 / telugu christian deviotional songs 2016 /Gospel Music (Musical Genre) / AP Christian Hits / new telugu christian songs / telugu christian songs 2016 / latest telugu christian songs / new telugu christian songs 2016 download 15 latest telugu christian songs lyrics 6/ Latest Telugu christian songs 2016 || Chirakala Sneham || J K Christopher|| 2017 / telugu christian songs 2016 new hits /telugu christian songs latest /2016 telugu christmas songs/ latest telugu christian songs 2016/new 2017
Latest Good Friday songs 2017 2018
Latest Easter songs 2017 2018
Latest Telugu Christian christmas songs 2018
Indian christian songs
Latest Hindi Songs
Latest New Hindi Christian Songs 2018
Latest New Hindi Christian Songs
Latest New Tamil Christian Songs 2018
Latest New Tamil Christian Songs
New Sharon sisters songs
Jk Christopher Latest songs
Telugu Christian songs New
Latest New Telugu Christian Song
Full HD Christian VIDEOS 4K VIDEOS

source