చెప్పుకుంటే సిగ్గు చేటు CHEPPUKUNTE SIGGU CHETU/Joshua Shaik/Sathya Yamini/TELUGU Christian songs

Learn the lyrics చెప్పుకుంటే సిగ్గు చేటు CHEPPUKUNTE SIGGU CHETU/Joshua Shaik/Sathya Yamini/TELUGU Christian songs the inspirational song and most famous chords, lyrics, video and audio mp3 download of all time!

This is a good hymn that will make you feel closer to the lord Jesus. When you sing out చెప్పుకుంటే సిగ్గు చేటు CHEPPUKUNTE SIGGU CHETU/Joshua Shaik/Sathya Yamini/TELUGU Christian songs lyrics, we will be filled with joy, strength, love, and power of God.

చెప్పుకుంటే సిగ్గు చేటు CHEPPUKUNTE SIGGU CHETU/Joshua Shaik/Sathya Yamini/TELUGU Christian songs Chords, Lyrics, Video and Audio mp3 Download#బ్రదర్#జాషువాషేక్#గారిఅనుభవాలఅద్భుతసాక్ష్యం
A MUST WATCH HEART TOUCHING SONG – CHEPPUKUNTE SIGGU CHETU Testimony Based Video song Joshua Shaik, Latest Jesus Telugu Christian songs 2020

Lyrics:
చెప్పుకుంటే సిగ్గు చేటని – నేస్తమా
చెప్పకుంటే గుండె కోతని
నీలో నీవే కృంగిపోతున్నావా ? అందరిలో ఒంటరివైపోయావా ?
చేయి విడువని యేసు దేవుడు – ఆదరించి ఓదార్చును
నీ చేయి విడువని యేసు దేవుడు – నిన్నాదరించి ఓదార్చును

1. కసాయి గుండెలు దాడి చేసెనా? విషపు చూపులే నీవైపువుంచెనా ? (2)
కన్నీటితో గడిపిన ఎన్నో రాత్రులు – చూడలేదా పొద్దు పొడుపులు.

2. పాపపు లోకము నిను వేధించెనా ? నిందలు వేసి వెక్కిరించెనా ? (2)
కన్నీటితో గడిపిన ఎన్నో రాత్రులు – చూడలేదా పొద్దు పొడుపులు.

3. నా అన్నవారే నిన్నవమానించెనా ? అనాథను చేసి విడిచివెళ్లెనా ? (2)
కన్నీటితో గడిపిన ఎన్నో రాత్రులు – చూడలేదా పొద్దు పొడుపులు.

Album : Nannenthaga Preminchithivo
Lyrics & Producer: Bro. Joshua Shaik
Sung by: Satya Yamini
MUSIC: KY Ratnam
Video Editing: David Varma
Final Mix: Anil Vemula
Rhythms: Pawan Gogi
All rights reserved by PASSION FOR CHRIST – JOSHUA SHAIK MINISTRIES

#TeluguChristianDevotionalSongs2020
#JesusTeluguChristianSongs #LatestNewTeluguChristianSongs2020
New Latest Telugu Christian Songs, Telugu Jesus Songs
#JesusSongsTelugu #TeluguWorshipSongs #TeluguSongsDownloadmp3
#SathyaYamini #JoshuaShaikSongs #Cheppukunte #CheyiViduvani

source